ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ลอยลำ ชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

“รศ.ษัษฐรัมย์” คะแนนอันดับ 1 นำทีมขอบคุณทุกคะแนนเสียง ย้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเชิงนโยบายสำหรับคนทำงาน เตรียมลุยเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน และพัฒนาบัญชียาทัดเทียมหลักประกันสุขภาพฯ แจง ”ธนพร“ หมายเลข 33 สู้คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถึงฎีกาแล้ว เชื่อ ตามหลักการจะไม่ถูกตัดสิทธิ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เวลา 20.00 น. ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี และผู้สมัครอีก 6 คน หมายเลข 27-33 ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบริเวณโถงชั้น 2 อาคารอนาคตใหม่ ถนนหัวหมาก หลังการประกาศผลเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้รับชัยชนะ

รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางไปลงคะแนนเสียงให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้า แม้จะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิกว่า 8 แสนคน แต่ผู้มาใช้สิทธิจริงเพียง 2 แสนคนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนยืนยันได้ว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้รับชัยชนะเกือบจะ 100% แล้ว

รศ.ษัษฐรัมย์ ย้ำอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะอีกครั้งของฝ่ายประชาธิปไตย โดยเชื่อว่าคนที่ออกมาเลือกตั้งนอกจากจะเป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ทั้งพนักงานออฟฟิศและคนทำงานอาชีพอิสระ แม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะยังไม่ได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่หรือเข้าใกล้การได้รับเงินบำนาญก็ตาม สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่า พวกเขาปรารถนาจะเห็นความเปลี่ยนแปลง และอยากเห็นประเทศมีสวัสดิการที่ดีสำหรับทุกคน จึงขอขอบคุณคนทำงานทุกคนที่ร่วมต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิประกันสังคมมาตลอดกว่า 30 ปี

“การเลือกตั้งครั้งนี้ คนที่ส่งให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นตัวแทนบอร์ดประกันสังคม คือแม่เลี้ยงเดี่ยวในโรงงาน คือคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี คือพนักงานทำความสะอาด คือกระเป๋ารถเมล์ คือแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้ง คือทุกคนที่ส่งเงินประกันสังคม ผมในฐานะตัวแทน ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และพร้อมทำงานร่วมกับทุกทีม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของคนทำงานทุกคน”

รศ.ษัษฐรัมย์ ยืนยันว่า สิ่งแรกที่ตนจะเร่งทำในฐานะคณะกรรมการประกันสังคม คือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน และการพัฒนาบัญชียาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังต้องจัดการการลงทุนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้ทำงาน เลิกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงและไม่มีธรรมาภิบาล 

พร้อมขอบคุณผู้สมัครจากทีมอื่น ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายที่หลากหลาย โดยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในที่ทำงาน และเชื่อว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งต่อไปจะมีการแข่งขันเชิงนโยบายที่เข้มข้นมากกว่านี้แน่นอน

ในช่วงท้าย รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าวถึงกรณีของ ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 33 ที่ไม่มีชื่อในป้ายประกาศผู้สมัคร จนเกิดความกังวลจากผู้ประกันตนว่าธนพรถูกตัดสิทธิหรือไม่ และผู้ที่เขียนหมายเลข 33 ลงในบัตรเลือกตั้งจะถือเป็นบัตรเสียหรือไม่ โดยชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนพรถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้สิทธิในฐานะผู้ประกันตนขาดช่วงไป โดยธนพรต่อสู้เรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้ได้รับชนะในชั้นฎีกาแล้ว ดังนั้น สิทธิต่าง ๆ ที่สูญเสียไประหว่างการถูกเลิกจ้างก็ควรจะได้รับกลับคืนมา ขณะนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้ากำลังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์กับสำนักงานประกันสังคม และเชื่อว่าตามหลักการแล้ว ธนพรจะไม่ถูกตัดสิทธิการเข้าเป็นคณะกรรมการประกันสังคม

ด้าน ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 33 กล่าวว่า ตนขอให้ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตรวจสอบอีกครั้ง กรณีที่กรรมการเลือกตั้งบางหน่วยตัดสินให้บัตรเลือกตั้งที่เขียนหมายเลข 33 เป็นบัตรเสีย พร้อมระบุว่า การออกแบบระบบเลือกตั้งในรอบนี้สร้างต้นทุนให้กับผู้ประกันตนอย่างมาก ทั้งการที่ผู้ประกันตนต้องไปลงทะเบียนว่าต้องการใช้สิทธิ ทั้งที่ทุกคนควรได้รับสิทธิเลือกตั้งโดยอัตโนมัติ ขณะที่หน่วยเลือกตั้งในบางจังหวัดก็มีไม่เพียงพอ เช่น จังหวัดสระบุรีมีหน่วยเลือกตั้งเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น ในส่วนนี้จึงเป็นปัญหา และทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะเข้าไปแก้ไขกฎระเบียบและออกแบบระบบเลือกตั้งให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active