ประกันสังคม แจงเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด-19 เหตุซับซ้อนสิทธิ

โฆษก สปส.ระบุ ตรวจสอบพบเกิดสิทธิซับซ้อน กรณีจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทำให้จ่ายเงินเยียวยาเกินสิทธิ ต้องเรียกคืน แนะขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้

วันนี้ (26 พ.ค. 67) จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ในช่วงวิกฤตโควิด จนกระทั่งวันนี้นิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขอชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติเงินจากรัฐบาล ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องพิจารณา ได้แก่

  • สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ
  • พื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดง ตามประกาศของรัฐ ซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด
  • การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

โฆษก สปส.กล่าวต่อไปว่า สปส.ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อนดังกล่าว ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน และในช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม.40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ IT ในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันการณ์ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยาจะต้องตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จากการสอบทานข้อมูลการดำเนินงานโดยละเอียดพบว่า เงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียวสามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อ สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active