Sex Work Is Work อาชีพที่ฉันรัก แม้ในวันที่ยังผิดกฎหมาย

ปิดม่านการแสดงลงไปแล้ว สำหรับ "ละคอนจริง จริง 2" (Reality Theatre 2) เรื่องราวชีวิตจริงของพนักงานบริการ (Sex Worker) 9 คน 9 สถานบริการ ที่ต้องหาเลี้ยงชีวิตตัวเอง และครอบครัว ภายใต้สถานการณ์ถูกเอาเปรียบจากอาชีพที่ยัง “ผิดกฎหมาย”

The Active ชวนฟังเสียงของคนทำงาน Sex Worker ที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาในภาพของความน่าสงสาร หากินง่าย หรือถูกบังคับมาทำงานอีกต่อไป แต่ถึงเวลาที่จะบอกสังคมว่าพวกเธอเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีทักษะเฉพาะในการประกอบอาชีพ ที่สำคัญพวกเธอรักในอาชีพของตัวเอง เหลือเพียงความเข้าร่วมในสังคม และกฎหมายรองรับการประกอบอาชีพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์