หยุดวงจรส่งต่อความจน

“ทำงานให้มากขึ้น ใช้จ่ายให้น้อยลง” เสียงสะท้อนผู้สูงอายุที่ทำงานมาตลอดชีวิต แต่กลับหยุดเกษียณไม่ได้ เพราะมีทั้งหนี้สิน เป็นหัวหน้าครอบครัว บางคนเป็นโสด ไม่มีลูกหลานคอยดูแล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ไม่พอ

.

ข้อเสนอ “บำนาญแห่งชาติ” ในวันที่อยู่อาศัยโลก 2564 เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญถ้วนหน้า เปลี่ยนรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสวัสดิการ คือข้อเสนอที่ภาคประชาชนคาดหวัง เพื่อยุติการส่งต่อความจนไปถึงลูกหลาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน