มองเบี้ยสูงอายุ ในโจทย์การเงินการคลัง

ไม่มีใครปฏิเสธว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้าช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัย

.

แต่แนวโน้มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากขึ้นทุกปี และในปีงบประมาณ 2567 คาดว่ารัฐต้องใช้เงินจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุสูงถึง 9 หมื่นล้านบาท

.

การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบพุ่งเป้า อาจเป็นการสร้างสมดุลทางการเงิน และสร้างความมั่นคงทางการคลังประเทศในระยะยาว

.

The Active คุยกับ “นณริฏ พิศลยบุตร” นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา