อีก 100 วัน ไทยจะมีสถานชีวาภิบาลทั่วประเทศ!

วิกฤตสังคมเมือง! เมื่อผู้สูงอายุดูแลตัวเองไม่ได้ ลูกหลานก็ต้องออกไปทำงาน จะทำอย่างไร ? 

.

1 จังหวัด 1 สถานชีวาภิบาล นโยบายควิกวินของ #รัฐบาลเศรษฐา จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยได้แค่ไหน แล้วใครบ้างมีสิทธิได้ใช้บริการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม