สูงวัย กับราคาที่ต้องจ่าย

สูงวัยจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ?

.

เมื่ออายุมากขึ้นกว่านี้ อาจไม่สามารถทำงานได้อีก และโอกาสที่จะมีคนจ้างงานก็น้อยลง บางคนได้เงินจากลูกหลาน ผู้สูงอายุหลายคนจึงต้องยังหางานอื่น ๆ ทำเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในแต่ละเดือน

.

และอีกหนึ่งรายได้ที่เหล่าผู้สูงอายุพอจะมีคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลายคนที่หวังพึ่งเงินก้อนนี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน ซึ่งหลายเสียงสะท้อนก็บอกว่าไม่พอ ขณะที่คนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้ แต่เขาก็ยังจะต้องมีรายจ่ายที่ต้องแบกรับ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา