ความเหลื่อมล้ำ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลายจังหวัดใน “ภาคตะวันออก” มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดอันดับต้นของประเทศ โดยเฉพาะ “ระยอง” มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดที่ 1,067,449 บาท ต่อคน ต่อปี . แต่คนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียง เกือบทั้งหมดเป็นประชากรแฝง และในจำนวนนี้ ยังมี “แรงงานนอกระบบ” จำนวนมาก . คุยกับ ‘ผศ.ธนิต โตอดิเทพย์’ นักวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา มองคุณภาพชีวิต “คนจนเมือง” ในเมืองใหญ่ของภาคตะวันออก และอนาคตของเมืองแห่งเศรษฐกิจพิเศษ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active .  สารคดีชุด “คนจนเมือง” ตอน ชีวิตบนเส้นด้าย | ชมย้อนหลังทาง https://www.thaipbs.or.th/UrbanPoorDoc . #SAVEปากท้อง #คนจนเมือง #จักรวาลความจน #UrbanPoorDoc #ThaiPBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active