Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

พบกับภารกิจ Hack 12 โจทย์ใหญ่ของประเทศ จาก 96 ชีวิต หลากหลายมุมมอง จุดยืน ระดมไอเดียออกแบบนโยบายประเทศสู่ภาพอนาคต 10 ปีข้างหน้า

.

ครอบคลุม 6 มิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ สาธารณสุข รัฐและความมั่นคง

.

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 ณ ไทยพีบีเอส ไฮไลท์วันสุดท้าย! นำเสนอนโยบายขายไอเดียพรรคการเมืองร่วมขับเคลื่อนต่อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active