รื้อระบบ เพื่อจบ ความรุนแรง

“หยุดความรุนแรง แฝงเร้นในสังคมไทย” จากมิติทางสังคม ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

.

เสนอนโยบาย “รื้อระบบ เพื่อจบความรุนแรง” ให้ทำระบบบันทึกข้อมูลที่เป็นแบบฟอร์มกลางเพื่อการประสานส่งต่อข้ามหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลกลางทำงานประสานกันได้ รวมถึงมีนโยบายเชิงรุกจัดกิจกรรมเชิงรณรงค์สร้างสังคมที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรง แก้กฎหมายและยกประเด็นเรื่องความรุนแรงให้เป็นวาระแห่งชาติ

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย – พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเพื่อชาติ

.

สมาชิกทีม – นาดา ไชยจิตต์, สิทธิชน กัณหรักษ์, ปรเมษฐ์ ลัพธ์เลิศกิจ, ชนะชัย ประมวลทรัพย์, ศิริพร ทุมสิงห์, ศิระ จันทร์เจือมา, ปาจารีย์ เปี้ยวนิ่ม, ธนวดี ท่าจีน, อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์, สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง, จิตติมา ภาณุเตชะ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา