ชาติพันธุ์ไร้ที่ดิน พลัดพรากจากถิ่นฐาน

วิกฤตชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แม้คลายล็อกคุมโรคระบาด เปิดกิจการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ ‘กลุ่มชาติพันธุ์ไร้ที่ดิน’ พลัดถิ่นจากนโยบายรัฐ เดินทางสู่เมืองใหญ่ ก็ยังลำบากที่จะมีความมั่นคงในชีวิต

Author