บางกลอย ชาติพันธุ์ คนละพื้นที่เดียวกัน

การออกมาเรียกร้องสิทธิของประชาชนหลายพื้นที่จากกรณี #Saveบางกลอย แสดงให้เห็นถึงการมีประสบการณ์ร่วมของคนเหล่านั้น และทำให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในหลายพื้นที่ แม้กระทั่งชายขอบป่าออกมา ก็มีการละเมินสิทธิชุมชนกันทั้งสิ้น ปัญหาพื้นที่ของบางกลอยเป็นเพียงหนึ่งในพื้นที่ๆ ทำให้เห็นได้ชัดถึงปัญหาชาติพันธุ์ และความขัดแย้งที่ดินในประเทศไทย ฉะนั้นการเรียกร้องเพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหาจึงอาจจะไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาในพื้นที่บ้านบางกลอยเท่านั้น แต่รวมถึงการแก้ปัญหา ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินและชาติพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆด้วย . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ