สารคดี “สำรับชาติพันธุ์” Ethnic cuisine (Trailer)

สารคดีที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองในไทยประสบอยู่ ตลอดจนยอมรับตัวตน อัตลักษณ์ คุณค่าวิถีวัฒนธรรมของพวกเขา รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่อย่างจริงจัง

สำหรับชาวเล ปลาที่หามาได้ เป็นความสัมพันธ์และการดูแลกันในยามยากลำบาก ทุกวันนี้ ลูกหลานชาวเลต้องออกเรือไปไกลขึ้น เพื่อจะได้ปลามากพอกินและขาย ขณะที่ไร่หมุนเวียนคือวัฒนธรรมอาหาร คือจารีตประเพณี เป็นกติกาที่ชาวปกาเกอะญอ ยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ กำลังแปรเปลี่ยน

เมื่อความมั่นคงทางอาหารของชาวชาติพันธุ์ในฐานะผู้ผลิตอยู่ยาก ค่าครองชีพของคนเมือง – ผู้บริโภคก็สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว เป็นวัฏจักรที่ไม่เคยถูกตั้งคำถาม

พื้นที่ทางอาหาร และมรดกทางวัฒนธรรมของหลายชาติพันธุ์กำลังเผชิญกับความท้าทาย ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองที่มีมาอย่างยาวนาน กำลังถูกสั่นคลอนจากผู้ที่ไม่เข้าใจ และมีอคติต่อวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

วาระ ”วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565″  The Active ชวนดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ เรื่องราวของกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ และชาวอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นตัวแทนสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ กลุ่มชาติพันธุ์กับกติกาโลกสมัยใหม่ จะเดินไปพร้อมกันอย่างไร

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม นี้ ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน

📌 ลงทะเบียนชมฟรี! เพื่อชมสารคดีได้ที่ https://forms.gle/71aTPxT5SPjGUPao8

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3brD77g

ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ได้ทาง https://theactive.net/topic/indigenous/

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active