“ทนกันให้ได้” มองประชาธิปไตยจากมุมสันติวิธี

“ทนกันให้ได้” มองประชาธิปไตยจากมุมสันติวิธี The Active สนทนากับ ‘ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี ถึง หนทางที่จะไม่พาสังคมไทยหวนกลับสู่โศกนาฏกรรมความรุนแรง เช่นเหตุการณ์ในอดีต พร้อมชวนคนไทย “สัญญา…”

Author