ชนชั้นแรงงาน ตัวละคร 6 ตุลาฯ สู่แรงงานยุคปัจจุบัน : The Active (6 ต.ค. 64)

6 ตุลา 2519 ยังมีแรงงาน ชนชั้นกรรมกร ที่ถูกจับกุมคุมขังเพราะเห็นต่างจากรัฐ . หากนับจาก 14 ตุลา 2516 แกน 3 ประสาน “ชาวนา กรรมกร และนักศึกษา” ได้นำไปสู่ความเคลื่อนไหวใหญ่ แล้วปัจจุบันเป็นอย่างไร? นี่ยังเป็นคำถาม

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นภาพร อติวานิชยพงศ์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ในวาระ #45ปี6ตุลา

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย