ชนชั้นแรงงาน ตัวละคร 6 ตุลาฯ สู่แรงงานยุคปัจจุบัน

6 ตุลา 2519 ยังมีแรงงาน ชนชั้นกรรมกร ที่ถูกจับกุมคุมขังเพราะเห็นต่างจากรัฐ . หากนับจาก 14 ตุลา 2516 แกน 3 ประสาน “ชาวนา กรรมกร และนักศึกษา” ได้นำไปสู่ความเคลื่อนไหวใหญ่ แล้วปัจจุบันเป็นอย่างไร? นี่ยังเป็นคำถาม

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นภาพร อติวานิชยพงศ์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ในวาระ #45ปี6ตุลา

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน