มหานครแห่งประชาธิปไตย

จะมีผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที ถ้าเป็นผู้นำที่เชิดชูความเป็นประชาธิปไตยก็คงดีไม่น้อย… เพราะ ไม่ใช่แค่เลือกตั้งแล้วจบกัน แต่ควรต้องสร้างเสรีภาพพลเมือง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย และการสนับสนุนวัฒนธรรมทางการเมือง อย่างเต็มที่

.

“การส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม” เป็น 1 ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ว่าฯ ก็จะต้องดำเนินนโยบายสอดคล้องตาม “เป้าหมายวางไว้ดีแล้ว แต่ทำได้จริงแค่ไหน”

.

ทบทวน “ความเป็นประชาธิปไตย” ในพื้นที่เมืองหลวง อะไรทำได้ อะไรยังไม่เกิดขึ้น กับ ‘พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า’ ใน The Explainer ตอน “มหานครแห่งประชาธิปไตย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา