ความหวังบำนาญถ้วนหน้า (ความมั่นคงคนทุกวัย)

ปี 2547 จุดเริ่มต้นแนวคิดผลักดัน “บำนาญถ้วนหน้า” ให้เป็นกฎหมายสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับประชาชน โดยคิดตามเส้นความยากจน (ปัจจุบันคือ 2,700-3,000 บาท) แม้หลายพรรคการเมืองจะเริ่มเห็นด้วย และใช้เป็นนโยบายการหาเสียงหายยุคหลายสมัย แต่จนถึงตอนนี้ ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
The Active ชวนฟังความสำคัญที่ไทยต้องมีบำนาญแห่งชาติถ้วนหน้า

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/PcwP7SNHz-c
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน