ฟังเสียงที่แตกต่าง บนถนนการชุมนุม

สำรวจถนนแห่งประวัติศาสตร์ เห็นความเคลื่อนไหวให้เข้าใจ รับฟังเสียงแตกต่างให้ได้ยินฟังเหตุผลของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน” และ “คณะประชาชนปลดแอก” บนถนนราชดำเนิน ไปพร้อมกัน

Author

Alternative Text

พรีน | พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text

นุ่น | บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นอนดึกตื่นเช้า อ่านข่าวตาปรือ เป็นคนใต้ที่ชอบภูเขามากกว่าทะเล นักข่าวสายย้อนแย้ง ฝันเห็นการเมืองเป็นมิตรกับผู้คน