ฟังเสียงที่แตกต่าง บนถนนการชุมนุม

สำรวจถนนแห่งประวัติศาสตร์ เห็นความเคลื่อนไหวให้เข้าใจ รับฟังเสียงแตกต่างให้ได้ยินฟังเหตุผลของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน” และ “คณะประชาชนปลดแอก” บนถนนราชดำเนิน ไปพร้อมกัน

Author

Alternative Text

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน