Visual note taking

จัดการโควิด-19 เป็นเรื่องของทุกคน? | คุยหลังหนัง “คลองเตย Isolated Community”

จัดการโควิด-19 เป็นเรื่องของทุกคน? | คุยหลังหนัง “คลองเตย Isolated Community”

26 กันยายน 2021

การระบาดระลอก 3 ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหญ่ รุนแรง และขยายไปแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย กา…

ชะตากรรมคนจนเมือง: การคุมโรคที่ยืดเยื้อ ชนทุกชั้นอาจล้มทั้งกระดาน…

ชะตากรรมคนจนเมือง: การคุมโรคที่ยืดเยื้อ ชนทุกชั้นอาจล้มทั้งกระดาน…

30 มิถุนายน 2021

“ชะตากรรมคนจนเมือง” จากเรื่องสุขภาพถึงปัญหาปากท้อง ผ่าน 3 มุมมองจากนักวิชาการด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมถึงเรื่องเล่าจากภาคประชาชน คนทำงานในพื้นที่สีแดงเข้ม "ชุมชนคลองเตย"

นับถอยหลังปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ 16 ล้านโดส

นับถอยหลังปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ 16 ล้านโดส

10 พฤษภาคม 2021

ศาสตราจารย์แพทย์ 2 สถาบัน "ศิริราช – จุฬาฯ" ยัน วัคซีนซิโนแวค–แอสตราเซเนกา ประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่ายี่ห้ออื่น ย้ำ ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน ปลุกความมั่นใจคนไทยรับข่าวสารถูกต้อง สมัครใจฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมาย 70% ภายในปี 64

เดินหน้าขยาย “โมเดลคลองเตย” จัดการโรคระบาดในชุมชน

เดินหน้าขยาย “โมเดลคลองเตย” จัดการโรคระบาดในชุมชน

6 พฤษภาคม 2021

สรุปการสนทนา "โควิด-19 รุกคลองเตย: ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง ครั้งที่ 2" ชู​ "ศูนย์พักคอยวัดสะพาน​" จุดเด่นคุมโรคระบาดชุมชน เปิดแผนชุมชนจัดการตนเองกู้วิกฤต เร่งถอดบทเรียน ขยายต้นแบบสู่พื้นที่อื่น

โควิด-19 รุกคลองเตย : ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง

โควิด-19 รุกคลองเตย : ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง

1 พฤษภาคม 2021

The Active ร่วมกับเวทีสาธารณะ ชวนนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และตัวแทนผู้ติดเชื้อ ร่วมสนทนา “โควิด-19 รุกคลองเตย : ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง” เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนกลางเมืองเชียงใหม่ | พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนกลางเมืองเชียงใหม่ | พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

3 พฤศจิกายน 2020

เดือนเมษายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่ โควิด-19 ระบาดกระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อผู้คน รวมถึงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ การขาดแคลนอาหาร โ…

จากมือถึงมือ: ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของมนุษย์

จากมือถึงมือ: ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของมนุษย์

9 กันยายน 2020

เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เรามีอาหารเพียงพอ แต่กระจายไม่ทั่วถึง บางครั้ง "ความไม่มั่นคงทางอาหาร" ก็เกิดจากการ "ใช้ชีวิต" คือ เสียงสะท้อนในเวที…

“อย่างไรก็ต้องเปิดเมือง” เมื่อ วัคซีนและยา ไม่ใช่ความหวังเดียวหากต้องอยู่กับ “โควิด-19​”

“อย่างไรก็ต้องเปิดเมือง” เมื่อ วัคซีนและยา ไม่ใช่ความหวังเดียวหากต้องอยู่กับ “โควิด-19​”

26 สิงหาคม 2020

The​ Active​ ประมวลข้อมูล การคาดการณ์ และข้อเสนอแนะ จาก Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของโควิด-19 ในรูปแบบ Visual note …

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง? เพื่อรับมือการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง? เพื่อรับมือการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19

15 สิงหาคม 2020

เมื่อสุขภาพกำหนดสังคม คนไทยควรกังวลการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 เมื่อไร?ร้ายแรงแค่ไหน​?และรับมืออย่างไร​? The​ Active​ ประมวลข้อมูล การคาดการณ์ และข้อเส…

จากมือถึงมือ: ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน

จากมือถึงมือ: ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน

30 กรกฎาคม 2020

อาหาร งาน และที่พัก เป็น 3 สิ่ง ที่องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง รวมถึงนักพัฒนาสังคม นักวิชาการ และหน่วยงานราชการมองว่า คือ ความจำเป็นที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน

จากมือถึงมือ: การแบ่งปันทางสังคม สู่นโยบายจ้างงานคนไร้บ้าน

จากมือถึงมือ: การแบ่งปันทางสังคม สู่นโยบายจ้างงานคนไร้บ้าน

24 กรกฎาคม 2020

The Active ชวนอ่านบันทึกบทสนทนาในเวทีสาธารณะ “จากมือถึงมือ : การแบ่งปันทางสังคมสู่นโยบายการจ้างงานคนไร้บ้าน”

“เมือง” กับ “คนจนเมือง”

“เมือง” กับ “คนจนเมือง”

18 กรกฎาคม 2020

“เมืองกับคนจนเมือง” การต่อสู้/ต่อรองไปสู่อนาคต บทสนทนาว่าด้วย The right to the city สิทธิที่จะมีส่วนเปลี่ยนแปลง สิทธิที่จะมีส่วนอยู่ในเมือง