การแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กผู้ชายและเยาวชน SOGIE ในประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กนานาชาติ หรือ ECPAT International เปิดตัวงานวิจัยเกี่ยวกับเยาวชนที่ถูกนำเข้าสู่การค้าบริการทางเพศในประเทศไทย ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เพิ่มมากขึ้นในบริบทของการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย เครือข่ายฯ ได้เผยมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกทั่วโลกเพิกเฉยมานาน คือ ‘การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย หรือที่เรียกว่า Boys’

ผลงานวิจัยล่าสุด ได้เผยมุมมองใหม่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายและ ‘SOGIE’ (หมายถึงกลุ่มเพศวิถีที่หลากหลาย รวมถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศที่หลากหลาย) ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย ที่เข้าสู่การขายบริการทางเพศและตกเป็นผู้เสียหายในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ รายงานนี้เผยถึงช่องโหว่ในองค์ความรู้ของผู้ให้บริการสวัสดิการส่วนหน้าเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับเด็กผู้ชาย ความเชื่อที่ยังเป็นปัญหา ทัศนคติและความเชื่อต่อเพศชายและเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ การตำหนิผู้เสียหาย และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงการให้บริการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กชายที่ตกเป็นผู้เสียหายเพื่อให้เห็นถึงความเปราะบางที่เด็กชายและเยาวชนเหล่านั้นต้องเผชิญ

เครือข่ายสิทธิเด็กนานาชาติ ได้ทำการสัมภาษณ์เยาวชนกลุ่มเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายเป็นจำนวน 20 คน ที่ในปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนทางเพศ อีกทั้งยังทำการสำรวจผู้ให้บริการสวัสดิการแนวหน้าจำนวน 65 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ พัทยาและเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายของไทยสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้ได้ดีเพียงใด โดยงานวิจัยดำเนินการร่วมกับสถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย , สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand , UrbanLight , มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง Sisters Foundation , คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ และ องค์กร V-power

การนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ เครือข่ายสิทธิเด็กนานาชาติและพันธมิตรในพื้นที่ จะร่วมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยมีผู้ที่ทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก ผู้ให้บริการบริการสวัสดิการสังคมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายและเยาวชน SOGIE, นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเด็กและเยาวชน SOGIE, ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เยาวชนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ทางเพจ ECPAT International และทางแอปพลิเคชั่น Zoom

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active