มุมมองนักกฎหมายและนักขับเคลื่อนประเด็น Gender-based Violence ต่อความรุนแรงระหว่างคู่รักในสังคมไทย

Voices from Friends ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “มุมมองนักกฎหมายและนักขับเคลื่อนประเด็น Gender-based Violence ต่อความรุนแรงระหว่างคู่รักในสังคมไทย (Intimate Partner Violence in Thai Society)

ผู้ร่วมเสวนา
• จอมเทียน จันสมรัก | นักขับเคลื่อนประเด็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและสุขภาวะทางใจ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกล้าเล่า (Speaking Out Thailand)
• บุษยาภา ศรีสมพงษ์ | นักกฎหมายขับเคลื่อนประเด็นยุติความรุนแรงในครอบครัว ผู้ก่อตั้งองค์กรชีโร่ (SHero Thailand)
• ณัฐาศิริ เบิร์กแมน | ทนายความ กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สสส. (Union for Civil Liberty)


วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00-22:00 น.ทาง เพจ Voices from Friends , SHero และเพจ กล้าเล่า

ร่วมส่งคำถามให้วิทยากรในงานเสวนา ทาง https://forms.gle/PyZqAuhyQtAmA8S89

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active