วันกรรมกรสากล (May Day)

1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันกรรมกรสากล หรือ May Day เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อลดชั่วโมงการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ต่อมาได้พัฒนามาสู่การกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันสำคัญของคนงานทั่วโลกคือการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ต่อสู้ในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ต้นคริสศตวรรษที่ 19 และถือเป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องแรงงานในอดีตที่ได้ต่อสู้เพื่อความหวังและอนาคตที่ดีกว่า

กำหนดการ

10.00 น. นำชมนิทรรศการ ประวัติศาสตร์วันกรรมกรสากล
10.30 น. นำชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ประวัติศาสตร์แห่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงาน
13.00 น. เล่าเรื่องวันเมย์เดย์ในคุกลาดยาว 2503-2506 พร้อมด้วยการแสดงดนตรี “บทเพลงแห่งชนชั้นกรรมาชีพ”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับชมทาง เพจ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active