ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนออนไลน์ ตอน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ร่วมพูดคุยสถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อนุสัญญา และกลไกระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

• เกรียงไกร ชีช่วง | เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KNCE) และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
• ธนกฤต โต้งฟ้า | เยาวชนกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง
• พชร คำชำนาญ | ภาคีเซฟบางกลอย และผู้แทนพีมูฟ
• พรสุข เกิดสว่าง | ผู้อำนวยการเพื่อนไร้พรมแดน

พูดคุยผ่านช่องทาง zoom และติดตามได้ใน Facebook Live ผ่านเพจ แอมเนสตี้ ประเทศไทย วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนออนไลน์ ได้ที่นี่ https://bit.ly/32hR282 (ปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 21 เมษายน เวลา 12.00 น.) และสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในหัวข้อ INDIGENOUS PEOPLES’ LAND RIGHTS ใน AMNESTY ACADEMY เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3g8b1hx

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active