#CPTPP ผูกขาดหรือขยายสิทธิเมล็ดพันธุ์

BJ TALK ชวนคุยเพื่อสร้างเข้าใจกับเรื่องใหญ่ใกล้ตัว ลงลึกเรื่องเมล็ดพันธุ์ภายใต้ CPTPP ที่เกี่ยวเนื่องกับจานข้าวเราทุกคน ในฐานะผู้บริโภค พ่อค้า แม่ค้า และเจ้าของสวน อะไรคือข้อดีจากการเข้าร่วม และอะไรคือข้อเสียหากละเลย

ผู้ร่วมเสวนา
🌱ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์|นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
🌱วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ|ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

ผู้ดำเนินรายการ
BJ วิภาพร วัฒนวิทย์|สาวอีสานที่หลงใหลความหลากหลายของอาหารพื้นถิ่น
BJ ชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์|หนุ่มใต้ผู้สนใจโครงการพัฒนาของรัฐจากอันดามัน-อ่าวไทย

วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564  เวลา 20.00-21.00 น. ทาง Facebook Live เพจ Backpack Journalist

 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active