“จากกะเหรี่ยงบางกลอย ถึงอนาคตกฎหมายคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์”

ปรากฏการณ์ “กะเหรี่ยงบางกลอย” ตัดสินใจเดินเท้ากลับเข้าป่าใหญ่ “ใจแผ่นดิน” หลังถูกอพยพจากถิ่นฐานดั้งเดิม ลงมายังบ้านบางกลอยล่าง ใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตั้งแต่กว่า 20 ปีก่อน


กว่า 20 ปี ของความพยายามต่อสู้ ส่งเสียงสะท้อนสิ่งที่เป็นปัญหา และความพยายามร่วมหาทางออกให้กับชุมชน บนฐานของวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้น
.
แล้วหากมี “กฎหมายส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” สิ่งนี้ จะเป็นประตูบานสำคัญให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?
.
The Active ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์
.
ผู้ร่วมเสวนา
• อภิสิทธิ์ เจริญสุข – ชาวบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
• พฤ โอ่โดเชา – ตัวแทนชาวกะเหรี่ยง จ.เชียงใหม่
• สุรพงษ์ กองจันทึก – ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
• สุนี ไชยรส – วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
• มานพ คีรีภูวดล – ส.ส. พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์
• นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ – ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
• อรุชิตา อุตมะโภคิน – ดำเนินรายการ
.
📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่เพจ #TheActive
.
📌 องค์กรร่วมจัด
• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC
• ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต
• ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
• Thai PBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active