“รัฐธรรมนูญประชาราษฎร์: ความฝันอันสูงสุด”

ในสถานการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ทางออกที่ดีที่สุด คือ การหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับกันได้ และแนวทางที่รัฐสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดความขัดแย้งคือ การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นเหมือน “ฉันทามติ” หรือข้อตกลงร่วมในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างแท้จริง


ด้วยความเชื่อว่า “รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน” จะเป็นทางออกหนึ่งของการลดความขัดแย้ง เครือข่าย People GO Network และเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ (CALL) จึงร่วมกันจัดงานเสวนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญประชาราษฎร์: ความฝันอันสูงสุด” เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ที่เป็นตัวแทนทางอุดมการณ์ อัตลักษณ์ หรือคุณค่ามาร่วมแลกเปลี่ยนและหาทางออกให้กับสังคมไทย


สำหรับงานนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (ใกล้ BTS ราชเทวี)


โดยมีกำหนดการดังนี้
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 14.45 น. เสวนาในหัวข้อ “วิกฤติสังคมไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60”
14.45 น. – 15.00 น. พักเบรก
15.00 – 16.30 น. เสวนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญประชาราษฏร์: ความฝันอันสูงสุด”
16.30-17.00 น. ภาคประชาชนแถลงสรุป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active