สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

The Active ไทยพีบีเอส และสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมและติดตามการถ่ายทอดสด “จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 : สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ” วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. นี้.

15.00 – 17.00 น. เวทีสาธารณะ ร่วมเสวนาโดย…

  • ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร | คณะก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่
  • ทัศนัย บูรณุปกรณ์ | นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  • พลากร วงศ์กองแก้ว | ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ
  • เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง | เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
  • ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เอกดนัย วงษ์วัฒนะ | อดีตผู้จัดการโครงการ Root Garden
  • ณาตยา แวววีรคุปต์ | ดำเนินรายการ

17.00 – 18.00 น. ชมสาธิตทำอาหารจากวัตถุดิบพื้นเมือง โดย…

“เชฟแวน” เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

18.00 – 20.00 น. Hand to Hand | Music for Social Movements พบกับ…

• Chi Suwichan

• วงทิพย์ – The TIP Orchestra of Chiangmai

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active