“พลังแห่งยุคสมัย” ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น

ท่ามกลางความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงมากคือเรื่องความเหลื่อมล้ำ โดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญรับชมซีรีย์สัมมนาชุด “พลังแห่งยุคสมัย” ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น จัดขึ้นเพื่อชวนตั้งคำถามถึงความแตกต่างในการทำความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า รวมถึงชวนถกเถียงประเด็นการส่งผ่านความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติระหว่างรุ่น

โดย
📌 ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌 ผศ.ดร.ธร ปิติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌 อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ร่วมสนทนาโดย
📌 คุณชัชฎา กำลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


📅 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
🕙 เวลา 20.00 – 21.30 น.
💻 รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook live: Center for Research on Inequality and Social Policy – CRISP

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active