The Active Podcast EP.60 | “เอกราช – ดินแดน” คำต้องห้าม จากประสบการณ์ต่างประเทศ

“การแบ่งแยกดินแดน” และ “การเรียกร้องเอกราช” อาจเคยเป็นคำต้องห้ามในสังคมไทย แต่ปัจจุบัน แม้จะถูกนำมากล่าวถึงในทางวิชาการและอธิบายความหมายในหลายมิติมากขึ้น แต่ก็นับว่ายังมีความอ่อนไหว

.

“เรื่องที่เคยถูกต้องห้าม ถ้าหากพูดกันได้ ก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์…เหมือนการเปิดฝากาต้มน้ำที่กำลังเดือด” นี่คือสิ่งที่ ‘รศ.มารค ตามไท’ นักวิชาการหลักสูตรการสร้างสันติภาพ ม.พายัพ ค้นพบจากการศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศ ทั้ง “คาตาโลเนีย” สเปน, “ควิเบก” แคนาดา, “โอกินาวา” ญี่ปุ่น และ “สกอตแลนด์” เพื่อหาคำตอบว่า ทำไมพื้นที่เหล่านี้การใช้ความรุนแรงจึงยุติลง

.

ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’  และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.60 | “เอกราช – ดินแดน” คำต้องห้าม  จากประสบการณ์ต่างประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม