The Active Podcast EP.56 | ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนใต้

17 ปี เหตุการณ์ “ตากใบ” บาดแผลร้าวลึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเป็น 17 ปี ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,000 คน บาดเจ็บนับหมื่น ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากกว่า 20,000 ครั้ง

.

แต่นี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขความสูญเสียจากเหตุการณ์ร่วมสมัย หากแต่เมื่อย้อนประวัติศาสตร์และความเป็นมาของความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราอาจมองเห็นปมปัญหาสำคัญ ก่อนจะเดินสู่เส้นทางสันติภาพตามที่หลายฝ่ายเฝ้าฝัน

.

‘ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ’ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ ชวนทบทวนจุดเริ่มต้นของการปะทะกัน ระหว่าง ปัญหาอำนาจทางการเมืองในกรุงเทพฯ กับการปกครองตนเองของมลายู ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

.

ชวนคุยโดย ‘แนน – อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘โม่ – รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.56 | ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนใต้


เข้าร่วมโครงการ Thailand Talks
ผ่านการตอบคำถาม
ให้ระบบจับคู่คุณกับคนเห็นต่าง
จากนั้นนัดแนะและพุดคุยกัน

#mycountrytalks-embed { border-width: 0; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 1.5em; } window.addEventListener(‘message’, function (evt){ var embed = document.getElementById(‘mycountrytalks-embed’); var currentScrollTop = 0, newScrollTop = 0; var additionalSafeSpace = 50; if (evt.origin === ‘https://app.mycountrytalks.org’) { if (“wasResized” in embed.dataset) { currentScrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; newScrollTop = currentScrollTop + embed.getBoundingClientRect().top – additionalSafeSpace; window.scrollTo(0, newScrollTop); } embed.style.height = evt.data + ‘px’; embed.setAttribute(‘data-was-resized’, ‘true’); } }, false);

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม