EP.106 ถ้าไร้ศาสนา…จะพึ่งพาอะไร ?

The Active Podcast EP.106

วัฒนธรรมการทำงานหนักและการแข่งขันสูงในประเทศเกาหลีใต้ อีกหนึ่งสาเหตุ ที่ส่งผลให้คนเกาหลีรุ่นใหม่ ไม่นับถือศาสนา

“เมื่อศาสนาไม่ได้ทำให้อิ่มท้อง การทุ่มเททำงานจึงสำคัญกว่า” แต่หากไม่นับถือศาสนา แล้วจะใช้อะไรยึดเหนี่ยวจิตใจ ?

.

ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี!” เปิดเหตุผลของคนไร้ศาสนา กับถาปกรณ์ กำเนิดศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  ม.ธรรมศาสตร์ ใน The Active Podcast EP.106 | ถ้าไร้ศาสนา..จะพึ่งพาอะไร ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม