EP.183 | ปิดประตูความเหลื่อมล้ำ เปิดคลังข้อสอบระดับชาติ

The Active Podcast

ทำไมข้อสอบเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยถึงไม่สามารถเผยแพร่ได้ ในเมื่อข้อสอบนั้นถูกออกแบบมากำหนดชะตาชีวิตของเด็กหลายแสนคน และเด็กคนหนึ่งจะทำอย่างไรได้บ้าง หากพบว่าข้อสอบนั้น ‘บกพร่อง’ ?

ปลายปี 2567 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเฉลยข้อสอบอย่างเป็นทางการ และเตรียมเปิดข้อสอบย้อนหลังเพื่อให้ครูและนักเรียนรุ่นต่อไปเข้าถึง ‘คลังข้อสอบระดับชาติ’ ได้อย่างเท่าเทียม

นี่อาจเป็นก้าวแรกของการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ออกข้อสอบและผู้เข้าสอบ ทลายการผูกขาดของสถาบันทดสอบระดับชาติ ให้คนทั่วไป ก็เข้ามาทัดทานและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบได้อย่างเปิดเผย

ร่วมวิเคราะห์ไปกับ พี่น็อต-ธีระยุทธ บุญมา นักแนะแนวด้านการศึกษา และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ บริษัท SmartMathPro

ชวนคุยโดย ภูเขา-พีรดนย์ ภาคีเนตร ใน The Active Podcast EP.183 | ปิดประตูความเหลื่อมล้ำ เปิดคลังข้อสอบระดับชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม