EP.181 | ส่องห้องเช่าเท่ารูหนู โกชีวอน สะท้อนปัญหาที่อยู่อาศัย

The Active Podcast

โกชีวอน’ ห้องพักขนาดเล็ก ราคาถูก ย่านเมืองในเกาหลีใต้ เป็นตัวเลือกสำหรับคนมีรายได้น้อย ซึ่งต้องแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ห้องพักลักษณะนี้กลายเป็นทางเลือกแรก ๆ ของนักศึกษาจบใหม่หรือ First Jobber ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าค่าที่พักและค่าเดินทางรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 37-52% ของเงินเดือน ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตที่ราคาแพงมาก

The Active PodCast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี ! ชวนสะท้อนคุณภาพชีวิตผ่าน ‘โกชีวอน’ ในมุมมองคนรุ่นใหม่ กับ อลิสา สุขมาก | YouTuber ช่อง Aimmali ใน The Active Podcast EP.181 | ส่องห้องเช่าเท่ารูหนู โกชีวอน สะท้อนปัญหาที่อยู่อาศัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม