Active Talk Podcast EP.107 | ธรรมาภิบาลผู้แทนฯ จากระดับชาติสู่ท้องถิ่น

เมื่อผู้แทนฯ ที่เลือกไป เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้จริงหรือ ? ธรรมาภิบาลในฝัน ประชาชนอยู่ตรงไหน?

.

ภาวะวิกฤตโควิด-19 และการตั้งคำถามต่อการบริหารของ “ผู้แทนฯ” หลักธรรมาภิบาลกับหลักประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องควบคู่ไปด้วยกัน แต่การบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนจะมีส่วนร่วมสร้าง “ธรรมาภิบาล” ได้อย่างไร

.

📌 Active Talk Podcast EP.107 คุยกับ ‘ศ.วุฒิสาร ตันไชย’ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ‘กฤษฎา บุญชัย’ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และ ‘รศ.ตระกูล มีชัย’ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

.

ชวนคุยโดย ‘ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’

🎧 https://www.thaipbspodcast.com/podcast/activetalk/107

🎧 ฟังทุกตอนผ่านเว็บไซต์: https://www.thaipbspodcast.com/podcast/activetalk

🎧 Application: Thai PBS Podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม