The Active Podcast EP.71 | Empathy learning ชวนครูดูแลใจ

ในยุคที่ใครต่อใครมักบอกว่า “การศึกษาไทย” ทุ่มเทความรู้ แต่ ขาดความรัก “Empathy” หรือ ความเข้า (ถึง) ใจ จะเป็นแผนที่พา “ครู” เข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์

.

เมื่อ “ภาษาใจ” ส่งผลลัพธ์กับประสิทธิภาพการศึกษา รายการ #TheActivePodcast ชวน ‘ครูน้อง – ธนัญธร เปรมใจชื่น’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองจากภายใน และ ‘ครูเจี๊ยบ – ธนาพร ก้อนทอง’ ครูรุ่นเก่าใกล้เกษียณที่เปลี่ยนได้ คุยถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและมีความหมาย พร้อมกับชวนผู้ฟังเช็กหัวใจในการแสดงออกต่อเด็กรุ่นนี้ และมีเครื่องมือเปลี่ยน “ครู” เป็นคนใหม่ให้เข้าอกเข้าใจตัวเองมาแนะนำ ใน The Active Podcast EP.71 | Empathy learning ชวนครูดูแลใจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม