The Active Podcast EP.52 | น้องใหม่วัยเกษียณ คนสูงวัยในตลาดแรงงาน

“รับสมัครพนักงาน อายุ 60 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง มีประสบการณ์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ภาษา ความเป็นผู้นำ ฯลฯ”
.
คุณสมบัติของแรงงานในอนาคต เมื่อโควิด-19 บังคับให้ผู้สูงวัยจำนวนมากสูญเสียอาชีพ พื้นที่ค้าขาย หรือถูกปรับลดเงินเดือน ขณะที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสมบูรณ์
.
The Active Podcast คุยกับ ‘วิพรรณ ประจวบเหมาะ’ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ ว่ามากว่างบประมาณที่ต้องใช้ไปกับสวัสดิการดูแลผู้สูงวัย คือการขาดแรงงานที่ยังมีไฟและศักยภาพ แล้วรัฐและสังคมจะร่วมวางแผนอย่างไรได้บ้าง
.
ชวนคุยโดย ‘อูม – ศศิธร สุขบท’ และ ‘กัน – รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า’ ใน The Active Podcast EP.52 | น้องใหม่ วัยเกษียณ : คนสูงวัยในตลาดแรงงาน

.

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของ The Active ที่ https://theactive.net/podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม