EP.113 ยั่งยืนหรือฟอกเขียว ? แกะนโยบายบนเวที COP27-ยุทธศาสตร์ BCG

The Active Podcast EP.113

‘ฝนตกหน้าหนาว’ ปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอันดับ 9 ของโลก ที่จะได้รับผลกระทบระยะยาวจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แล้วบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไร ?

บนเวทีการประชุม COP27 ไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน 40% พร้อมอัพเดตแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น และในเวที Apec 2022 รัฐบาลก็ประกาศโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) เพื่อปูทางสู่ความยั่งยืน แต่ทำไมภาคประชาสังคมหลายกลุ่มถึงคัดค้านเรื่องนี้

ชวนฟังรายละเอียดจาก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย ใน The Active Podcast EP.113 | ยั่งยืนหรือฟอกเขียว ? แกะนโยบายบนเวที COP27-ยุทธศาสตร์ BCG

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม