คนจนเมือง สู่ปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง

วงเสวนาเรื่องเล่า “คนจนเมือง” สู่ปฏิบัติการแก้จนข้ามรุ่น ผ่านเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงวัย 17 ปี ที่ชื่อ “ปูแป้น” กำลังเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

.

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ริมถนนพระราม 4 คอยช่วยครอบครัวหารายได้ และดูแลแม่ที่ป่วยเรื้อรังหลายโรค

.

ระดมความเห็นและตกผลึกโดย ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากหลายองค์กร เพื่อหาโมเดลแก้ปัญหาเด็กเปราะบางในกรุงเทพฯ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหยุดความยากจนข้ามรุ่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active