บ้าน (ไม่) มั่นคง | Highlight | คนจนเมือง ซีซัน 3

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ เป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มชาติพันธุ์จากดอยสูง ย้ายมาลงหลักปักฐานและมองหาโอกาสในเมือง แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยมีบ้านที่มั่นคง

.

‘อาหมี่’ และครอบครัว อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ที่แม้ตอนนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนริมคลอง แต่เมื่อบ้านที่อยู่ไม่มั่นคงและไร้ซึ่งกรรมสิทธิ์ ก็ทำให้อาหมี่และครอบครัว ต้องทำงานหนัก หวังเก็บเงินเพื่อที่จะมีบ้านที่มั่นคงเป็นของตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active