ปกาเกอะญอ ชุ เลอ โพหลี่ ลมหายใจบรรพชน อยู่ที่คนรุ่นต่อไป : โอมึโชเป่อ เลอแม่ปอคี

เก่อเสะ ชุ เลอ เคาะเมะ เก่อชอ ชุ เลอ เก่อมอ ปว่าเกอะญอ ชุ เลอ โพหลี่

.

บทกวีปกาเกอะญอกล่าวถึงความสำคัญของลูกหลาน และเยาวชน ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของเผ่าพันธุ์ ของชุมชน ของสังคม พวกเขาคือกำลังสำคัญในการดำรง รักษา สืบทอด อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ รวมถึงการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ของชุมชน

.

The Active X โพควา โปรดักชั่น ชวนทำความรู้จัก หมู่บ้านกลางขุนเขา ที่มีผู้คนดำรงวิถีมายาวนานกว่า 425 ปี บ้านแม่ปอคี ชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอดั้งเดิม ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

.

ชุมชนที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการผลิตแบบไร่หมุนเวียนที่เป็นวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รู่นมาอย่างยาวนาน สู่การเกิดขึ้นของแบรนด์ “ชอเดอ” ความหวังและโอกาส กับการค้นหาทุนของชุมชน เพื่อสร้างแบรนด์ที่บอกเล่าเรื่องราวจากอดีต ถึงปัจจุบัน และความหวังอนาคตของชุมชน และนี่คือเรื่องราว ชอเดอ บ้านแม่ปอคี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active