ประเพณีเดือนยี่เป็ง ที่คลองแม่ข่า

ประเพณีเดือนยี่เป็ง ที่คลองแม่ข่า สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของของจังหวัดเชียงใหม่

.

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นของผู้อยู่อาศัยริมคลองที่เปิดอาหาร และของที่ระลึก ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกครั้งหลังวิกฤตโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active