194:196 คะแนน เฉือนคว่ำร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ปัดตกร่างแก้ พ.ร.บ.สรรพสามิต นับคะแนนสองรอบ มติเหมือนเดิม ‘เครือข่ายหนุนร่างฯ’ ย้ำ จุดยืนเดินหน้าผลักดันแก้กฎหมาย เหตุ กฎกระทรวงไม่ครอบคลุม

วันนี้ (2 พ.ย. 2565) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ที่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม.พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้เสนอ โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 และมีการลงมติในวาระที่ 3

สภาฯ มีมติ 194 ต่อ 196 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง จากองค์ประชุมทั้งหมด 405 เสียง โดยมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านโหวตสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโหวต นอกจากนี้ยังพบว่ามี ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลบางคนที่ยกมือโหวตสนับสนุนร่างฯ เช่น เกียรติ สิทธีอมร, สาทิตย์ วงศ์หนองเตย และอิสรพงษ์ มากอำไพ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์, เทวัญ ลิปตภัลลภ ส.ส. พรรคชาติพัฒนากล้า ขณะที่มีบางคนงดออกเสียง เช่น วีระกร คำประกอบ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์

โดยก่อนมีมติดังกล่าว ที่ประชุมมีการลงมติไปแล้วหนึ่งรอบ โดยมติรอบแรกคะแนน 174 ต่อ 177 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง แต่มีการขอนับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ โดย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล เนื่องจากคะแนนเสียงที่ลงมตินั้น มีเสียงต่างกันไม่เกิน 25 เสียง ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ

มีรายงานว่า การโหวตแบบขานชื่อ ฝ่ายรัฐบาลเดินเกมล่มองค์ประชุม แต่ผิดคาดเนื่องจากองค์ประชุมครบ 257 คน เดินหน้าโหวตขานชื่อต่อ ช่วงแรก ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลไม่แสดงตนในการโหวต แต่ช่วงท้าย ๆ ส่อเค้าพรรครัฐบาลจะแพ้โหวต จึงทำให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลที่ยังไม่ได้โหวต เข้ามาร่วมโหวตกันในช่วงท้าย ทำให้การนับคะแนนใช้เวลานานเพิ่มขึ้น

หลังจากมีมติดังกล่าว เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ไม่ถึงฝั่งฝัน ความฝันยังอยู่” โดยระบุว่า “2 คะแนนปีศาจ ถึงแม้วันนี้จะไม่ถึงฝัน แต่สิ่งที่คอยผลักหลังผมอยู่ตลอดคือพวกคุณทุกคนที่คอยร่วมเดินกับผมตลอดมา #ขอบคุณทุกแรงใจจริงๆ พร้อมระบุอีกว่า ยังมีความหวัง เพราะเจตนารมณ์ได้ถูกส่งต่อ โดยหวังว่าหากพรรคก้าวไกลมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล การผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้าน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดเผยภายหลังการลงมติเสร็จสิ้น ว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เดินมาไกลได้ถึงขนาดนี้ แม้จะยังไม่สามารถปลดล็อกเค้าโครงเศรษฐกิจไทยได้ แต่นับเป็นการปักหมุดที่สำคัญ และพร้อมนำเรื่องนี้จัดทำเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไป เพื่อพาให้ผู้ประกอบการไทยและเกษตรกรไทยไปสู่เวทีโลก

อย่างไรก็ตาม ด้านเครือข่ายที่สนับสนุนร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ระบุว่า แม้ยังไม่ผ่านมติในครั้งนี้ แต่การผลักดันเรื่อง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ต้องไปต่อ ในวันเดียวกันนี้เอง เครือข่ายมีการจัดกิจกรรม “สุราประชาชน” หน้ารัฐสภา ฝั่งแยกเกียกกาย โดยจะมีกิจกรรมเสวนา และการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสุรา 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active