ไฟเขียว! บัณฑิต ม.ราชภัฏ แต่งกายตามเพศสภาพด้วย ‘ชุดครุยวิทยฐานะ’ รับพระราชทานปริญญาบัตร

ปธ.ที่ประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏ ย้ำทุกแห่งเห็นพ้อง ให้ความสำคัญสิทธิ เสรีภาพนักศึกษา ไม่จำกัดแค่ชายหญิง ขณะที่อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ รับเป็นของขวัญฉลองเดือน PRIDE ในฐานะผู้ผลักดันการแต่งกายตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมพิ้งค์ – จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ ซึ่งเคยมีส่วนผลักดันการแต่งกายตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Ince Jirapat (Chompink) แสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพราะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

สำหรับ บัณฑิตที่มีความประสงค์แต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยตนเอง
  • ยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพ และนำบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อยืนยันตัวตนในการส่งเอกสาร ขอให้บัณฑิตติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีระยะเวลาและกำหนดการยื่นเอกสารที่แตกต่างกัน 
  • บัณฑิตที่เคยแจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนหากปัจจุบันบัณฑิตเปลี่ยนใจ ประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้บัณฑิตติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามและดำเนินการต่อไป

ชมพิ้งค์- จิรภัทร ระบุทิ้งท้าย ว่า นี่เป็นของขวัญตั้งใจทำในฐานะอดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ ที่เรียกร้องสิทธิการแต่งกายตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุน และคำแนะนำปรึกษาบุคคลหลากหลาย เช่น ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยย้ำสิ่งที่พยายามผลักดันนั้น ไม่ได้รับเงินทุน หรือ การสนับสนุนจากองค์กรใด เนื่องจากมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิ และความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้สุดท้าย ความฝันแห่งความเสมอภาค และความเท่าเทียม จะเกิดขึ้นจริงในสังคม

ขณะที่ ผศ.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดเผยกับ The Active ว่า กรณีนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งจากการหารือกันในที่ประชุมอธิการบดีฯ พบว่าไม่มีใครเห็นแย้ง มีแต่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน ให้บัณฑิตสามารถเลือกแต่งกายได้ตามความประสงค์ของตัวเอง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หรืออนุโลมตามข้อบังคับการแต่งกายของบัณฑิตเป็นการภายใน แต่จากการหารือกันเรื่องนี้ไม่มีใครโต้แย้ง

“เราให้ความสำคัญกับการมีสิทธิเสรีภาพตามที่นักศึกษาประสงค์ อย่างที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ก็ให้อิสระเสรีกับนักศึกษามาโดยตลอด การแต่งกายมาเรียนก็ไม่ได้เคร่งครัดเฉพาะแค่เพศหญิงชายเท่านั้น เราให้อิสระนักศึกษาแต่งตามความสบายใจของตัวเอง ถือว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียส ไม่มีข้อโต้แย้ง เพื่อต้องการให้เสรีกับนักศึกษาทุกคน แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะอนุโลมกฎระเบียบเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งยืนยันว่า การอนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพด้วย ชุดครุยวิทยฐานะ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 นี้ทันที”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active