เดินทะลุฟ้า ยื่นจดหมายถึงสถานทูตอเมริกา และ EU กดดันรัฐบาลไทย

ขอนานาประเทศจับตารัฐบาลไทย ใช้กฎหมายและกำลังเจ้าหน้าที่คุกคามผู้เห็นต่างทางการเมือง ขอความร่วมมือออกหนังสือประณาม ภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 กลุ่มจัดกิจกรรม เดินทะลุฟ้า ซึ่งปักหลักชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ใกล้แยกเทวกรรม เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป หรือ อียู โดยระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลไทย ที่ใช้กฎหมายลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง เช่น การสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปตามหลักสากล การใช้ความรุนแรงในด้านกฎหมายเพื่อกดขี่และจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริต

สาระสำคัญในหนังสือระบุว่า การกระทำของรัฐบาลที่กระทำต่อผู้ออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายอาญามาตรา 116 ในการสร้างวาทกรรมกับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยคำว่า “ยุยงปลุกปั่น” หรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ในการใช้อำนาจฝากขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งถือว่าขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 11-1 ขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ 9 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 มาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 107 ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลทั้งสิ้น

กลุ่มเดินทะลุฟ้า ระบุว่า ยังคงยืนยันกับ 4 ข้อเรียกร้อง 1) ให้ปล่อยแกนนำที่ถูกคุมขังตามคดี 112 2) เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ 3) ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 4) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สำหรับความคาดหวังการไปยื่นหนังสือครั้งนี้ กลุ่มเดินทะลุฟ้า ระบุว่า ต้องการให้หลาย ๆ ประเทศช่วยจับตาและพิจารณาการกระทำของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (EU) มีหนังสือไปยังรัฐบาลไทยภายใน 7 วัน โดยหลังจากนี้ อาจมีการยกระดับข้อเรียกร้องขึ้นอีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ