กทม. ยืนยัน ไม่มีแนวคิดบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ หลังหมดสัญญา ส.ค. นี้

ย้ำ เป็นโอกาสแก้ไขระเบียบสภา กทม. เพิ่มงบฯ อุดหนุนให้เดินต่อได้ในอนาคต

12 มี.ค. 2564 – ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. หนึ่งในนั้นคือประเด็น ที่มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่บริหารมากว่า 10 ปี กำลังจะหมดสัญญาลง ในเดือนสิงหาคม 2564 ระบุว่า กทม. มีแนวทางในการสนับสนุนพื้นที่ทางศิลปะอยู่แล้ว และไม่เคยมีแนวคิดเข้าไปบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ แทนมูลนิธิฯ ทั้งหมดเป็นไปตามวาระ โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการต่อสัญญา กระบวนการที่หนึ่งคือเรื่องกฏหมาย และกระบวนการที่สองเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ที่กำลังจะหมดวาระในเดือน พ.ค. 2564 เมื่อสรรหาหาชุดใหม่ได้แล้วจึงน่าจะมีความชัดเจนว่าจะต่อสัญญาในรูปแบบใด ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วง มิ.ย.-ก.ค. 2564

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ปัญหาเงินสนับสนุนที่ กทม. ไม่มอบให้หอศิลปกรุงเทพฯ มานาน 4 ปี เปลี่ยนเป็นช่วยเหลือเพียงค่าสาธารณูปโภค ราวปีละ 8 ล้านบาท กระทบต่อการบริหารจัดการมาโดยตลอด เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมระดมทุนทุกปี โฆษก กทม. เห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำประเด็นเรื่องงบฯ อุดหนุน มาบรรจุไว้ในการต่อต่อสัญญา เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ สามารถเดินต่อได้ในอนาคต

ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร

สามปีที่ผ่านมา กทม. เราได้พยายามของบประมาณที่จะอุดหนุนทุกครั้ง แล้วก็โดนสภา กทม. พิจารณาไม่ให้ผ่านเพราะว่าเป็นในเรื่องของข้อบัญญัติที่ได้ออกไป เราพยายามแก้ไขว่าหอศิลปกรุงเทพฯ ต้องเดินต่อ แต่จะเป็นลักษณะใดที่ทำให้เราจ่ายได้มากกว่าระบบสาธารณูปโภค เราอยากให้อยู่ในกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย ไหน ๆ เราจะต้องต่อสัญญาก็อยากทำให้มันถูกต้องในอนาคตด้วย

ก่อนหน้านี้ ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุกับ The Active ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องขอต่อสัญญากับทาง กทม. ออกไปอีก 10 ปี พร้อมสะท้อนว่า ควรมีนโยบายจ่ายงบประมาณอุดหนุน ในรูปแบบคล้ายกับ โรงเรียน หรือโรงพยาบาล ในสังกัดของ กทม. และเห็นด้วยหากจะมีคนของ กทม. เข้ามาอยู่ในบอร์ดบริหาร เพื่อความโปร่งใส คล่องตัวในการจัดกิจกรรม แต่ไม่ใช่การควบคุมหรือเซนเซอร์ ศิลปิน ผลงาน ที่สำคัญ คือ ต้องมาวางนโยบายร่วมกันให้ชัดเจน เพื่อให้ไม่ว่ารัฐบาล หรือผู้บริหารชุดไหนจะเข้ามาบริหาร จะต้องยึดตามนโยบายนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน