โอกาส… ฟังเสียงคนทั้งประเทศ เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบาย

เปิดใจตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมกระบวนการ Hack Thailand 2575

ตลอดช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ชวนประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจัดเวทีฟังเสียงสะท้อนภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง หรือ เวที Post Election มาแล้ว 8 เวที จนนำมาสู่ข้อสรุป และสกัดออกมาเป็น 12 หัวข้อสำคัญเพื่อเข้าสู่กระบวนการ สร้างนโยบายให้เกิดขึ้นจริง ผ่านกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Hack Thailand 2575 ถือเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้ง ที่นำนวัตกรรมเพื่อสังคม มาร่วมกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไทยพีบีเอส ตัวแทนจากพรรคการเมือง และภาคประชาสังคม  กว่า 96 ชีวิต ทยอยตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

สำหรับโครงการ Hack Thailand 2575  เป็นความร่วมมือของกว่า 100 องค์กร กับการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในหลากหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการระดมความคิดและเสนอนโยบาย  ซึ่งถือเป็นการสร้างการตระหนักรับรู้ การมีส่วนร่วมด้านนโยบายสําหรับประชาชน

โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นที่ใช้แนวคิดและเครื่องมือของสตาร์ตอัป  9 ภารกิจ ในเวลา48 ชั่วโมง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน เข้าร่วมระดมไอเดีย ใน 12 หัวข้อ ได้แก่ หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทย / Green Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมือง /ปลดล็อคท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลก / แก้หนี้ แก้จน / Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม / Active Aging / อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5 /เศรษฐกิจขยะ / การศึกษาตอบโจทย์ท้องถิ่นและพลเมืองโลก ติดปีกครูไทย /รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย / และรัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

โดยในวันสุดท้ายแต่ละทีมจะนําเสนอนโยบาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนจาก คณะกรรมการ ประชาชน องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และพรรคการเมือง โดยสิ่งที่หวังคือพรรคการเมือง นำไปต่อยอดหรือขับเคลื่อนต่อในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชยพงษ์ สายฟ้า คณะกรรมการการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์

“สนุก อยากเห็นนโยบายดี ๆ ว่าพรรคการเมืองจะหยิบยกประเด็นไหน จากที่ได้สะท้อนมาจากความหวัง ความต้องการที่เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ ผ่านกระบวนการ ฟังคิดทำ ซึ่งพรรคจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อประชาชนต่อไป” 

ชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย พรรคเพื่อไทย

“เป็นโอกาสที่ดี เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่ทำให้พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม ประชาชน  ธุรกิจ มาร่วมกันออกแบบนโยบาย มันจะทำให้เห็นว่า นโยบายหนึ่งออกมาได้ต้องผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการระดมสมองเพื่ออุดรอยช่องโหว่นโยบาย เพราะว่านโยบายหนึ่ง มันต้องใช้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยพอมารวมตัวกัน ออกความคิดเห็นร่วมกัน มันก็ทำให้นโยบายหนึ่งชิ้นรอบด้านมากขึ้น” 

สาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล ผู้สมัคร ส.ส. กทม เขต 27 พรรคพลังประชารัฐ

“การตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมถึง 3 วัน ขึ้นอยู่กับว่าเรามองสั้นหรือยาว ซึ่งถ้าระยะยาวคือเราต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่แบบนี้ที่เป็นการฟังเสียงของคนทั่วประเทศ งานนี้ได้เจอคนหลากหลายทั่วทุกภาคมารวมอยู่บนโต๊ะเดียวกัน อย่างเรื่องท้องถิ่นเราเห็นนโยบายหลายอย่างที่เคลียร์มากว่าชุมชนต้องการพื้นที่ อัตลักษณ์ของตัวเอง”

สรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษก พรรคไทยสร้างไทย 

“การทำแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำนโยบายพรรคที่ถูกต้อง ควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว เพราะว่าสมัยก่อน พรรคการเมืองชอบสร้างนโยบายขึ้นมาเองโดยไม่สอบถามกลุ่มภาคธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ  ความต้องการของเขา นโยบายที่เขาต้องการคืออะไร ผมใช้คำว่านี่เป็นนิมิตหมายใหม่เลยของภาคการเมืองดีกว่า”

นพณัฐ มีรักษา หัวหน้าฝ่ายนโยบาย พรรคก้าวไกล 

“ดีใจที่ได้เห็นไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมในช่วงเลือกตั้ง เพราะจริง ๆ  แล้วดูเหมือนประชาชนจะมีความหมายก็ต่อเมื่อใกล้เลือกตั้งเท่านั้น แต่จริง ๆ ไม่ใช่  กระบวนการที่เราเห็นวันนี้ ทางพรรคก็ได้ใช้วิธีการแบบคล้าย ๆ กัน   มีหลายประเด็นที่เราได้ร่วมออกแบบร่วมกันเพื่อนำไปสู่นโยบายที่หากเรามีโอกาสเราจะทำ”

พรชัย มาระเนตร์ ทีมนโยบาย พรรคชาติพัฒนากล้า 

“ที่ผ่านมาเราได้ยินแต่ปัญหาแต่พอเราได้เห็นความหวัง ความฝันของคนมันดีมาก ตลอดเวลาที่เราไปทำสำรวจนโยบายเรารู้สึกว่า ปชช. คนไทย หลังโควิดอยู่ในภาวะไร้ฝัน  พอมาเจอกระบวนการที่พูดถึงความหวัง เรารู้สึกว่านโยบายที่คิดนอกจากจะต้องตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาแล้วมันต้องสร้างความหวังให้ปชช.ด้วย”

นาดา ไชยจิตต์ ประธานยุทธศาสตร์ด้านความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน  พรรคเสมอภาค

“นโยบายที่มาจากต้นตอ จากเจ้าของปัญหาโดยตรง เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้ เพราะเขาอยู่กับมัน นโยบายที่ดี ที่ถูกต้อง ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่พรรคการเมือง เราถึงจะสามารถพัฒนานโยบายหรือออกกฎหมายได้ตรงจุดยั่งยืนมากกว่า 

กมลวัฒน์ มนูญภัทราชัย กลุ่มไทย Young พัฒนา พรรคชาติไทยพัฒนา 

“งานวันนี้มีประชาชนเก่ง ๆ หลายคน มาอยู่รวมกัน  ถ้าคนที่อยู่กับปัญหานั้น ๆ ได้ลงมือมาแก้ปัญหา เอาความคิดเห็นจริง ๆ ไม่ใช่คอยสั่งการจากหอคอยงาช้าง คิดนโยบายจากห้องแอร์ ในเมื่อวันนี้มีเจ้าของปัญหามาเสนอแนวทางแก้แล้ว ถ้าเราเอามาแก้ไขมันจะตอบโจทย์ยั่งยืนมากขึ้น” 

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

นภัทร น้อยบุญมา