เปิดฉาก ! Hack Thailand 2575 พลิกโฉมประเทศไทย ด้วยนโยบายจากประชาชน

เริ่มแล้ว “Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง” กระบวนการที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ของประเทศโดยประชาชน

ณาตยา  แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จากการจัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนใน 8 พื้นที่ทุกภูมิภาค เป็นสารตั้งต้นของ 9 ภารกิจ 6 ประเด็น และ 12 หัวข้อ ที่นำมาสู่ Policy Hackathon ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ว่า ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2476 และในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 27 ถ้าหากว่ารัฐบาลได้ทำงานอย่างต่อเนื่องจนครบวาระ นั่นคือ 4 ปี แต่ประชาชนอยู่นานกว่านั้น เราจึงทำสิ่งที่เรียกว่า Post Election เพราะว่าอนาคตของเราไกลกว่าการเลือกตั้งเพียงแค่ 4 วินาที และไกลว่า 4 ปีของรัฐบาล เราจะทำ Post Election 10 ปี เพื่อสร้างอนาคตที่เราต้องการ และกำหนดอนาคตของเราด้วยภาพอนาคตที่ประชาชนอยากให้เป็น

“ที่ผ่านมาเราทำภาพอนาคตกันอย่างจริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ตั้งแต่การจัดเวทีเชิงพื้นที่ 8 เวที คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครปฐม พัทยา สงขลา และปัตตานี ซึ่งภาพอนาคตที่ประชาชนอยากให้เป็น คือ การกระจายอำนาจ อากาศดี มีความเสมอภาค อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมีศักยภาพสูง การศึกษาดี มีเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ เด็กนักเรียนไม่หลุดออกจากระบบ บางคนบอกว่าอยากถูกหวยด้วย แต่ภาพอนาคตเหล่านี้จะเป็นได้ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันต่อเติมและออกแบบนโยบายจากความหลากหลายของผู้เข้าร่วมในวันนี้”

ณาตยา  แวววีรคุปต์

ด้าน ผศ.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในกำลังสำคัญด้านวิชาการที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ได้นำผลการศึกษาภาควิชาการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีภาพอนาคตของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ  เป็นโจทย์ชวนคุยกับชาวบ้านเพื่อมองว่าประเทศไทยจะเป็นแบบไหนในอนาคต ระหว่าง “ปรับไม่ได้” “ไปเรื่อย ๆ” หรือ “เปลี่ยนผ่านได้” ใน 6 เรื่องสำคัญของอนาคตประเทศไทย

“สมมติฐานที่เราคิดไว้คือทุกคนน่าจะตอบว่า ‘เปลี่ยนผ่านได้’ แต่เชื่อไหมครับประชาชนครึ่งหนึ่ง ไม่กล้าหวัง ไม่กล้าฝัน และบอกว่าประเทศไทยต้องอยู่กับความเป็นจริง” 

ผศ.รักษ์พงศ์ กล่าว

ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า อยากให้ผู้เข้าร่วม ได้ใช้ข้อมูลที่เก็บมาจาก 8 พื้นที่ ในการมองหาอนาคตที่ปรารถนาในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบกระบวนการ โครงการ แนวทาง หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ได้ ภาพอนาคตที่ตอบโจทย์

เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ช่วงเวลาที่ประชาชนจะได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ความต้องการ หรือบอกว่าใครคือคนที่ประชาชนไว้วางใจ แต่อีกสิ่งที่สำคัญคือการที่เราฟังความต้องการของประชาชนด้วย

ดังนั้น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ประชาชนชอบใคร แต่ยังเป็นการฟังไอเดียและวิสัยทัศน์ของประชาชนเองที่มีต่อสังคม จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ Thai PBS พันธมิตรของเราจัดขึ้น ชื่อว่า Hack Thailand กิจกรรมที่เชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมถกและออกไอเดียนโยบาย เกี่ยวกับ 12 หัวข้อที่ถูกเลือกมา  

“ผู้เข้าร่วมจะได้แสดงความเห็น ความต้องการ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทยใน 12 หัวข้อ จากนั้นไอเดียและความเห็นของทุกคนจะถูกนำเสนอต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ลงสนามการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ กิจกรรมนี้จึงเป็นโอกาสที่พิเศษมาก ผมจึงขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจให้เข้ามาร่วมแสดงความเห็น ออกไอเดียกับเราในงาน Hack Thailand ที่นับเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่ทุกคนจะได้แสดงวิสัยทัศน์ และแสดงความต้องการที่มีต่อประเทศ รวมถึงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพัฒนาที่ประเทศกำลังเผชิญ”

เรอโน เมแยร์ กล่าว

“Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง” ครั้งนี้ จัดโดย Thai PBS ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (FNF), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Youth In Charge Leadership Academy, UNDP, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และ สถาบันอานาคตไทยศึกษา เพื่อให้ได้ “ภาพอนาคต หลังเลือกตั้ง” ที่มุ่งแก้ปัญหาชาติได้จริงและส่งต่อให้รัฐบาลใหม่ต่อไป

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Post-Election : ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง” ซึ่ง Thai PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งใจสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกำหนดนโยบายส่งต่อผู้บริหารประเทศ

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook@ThaiPBS และ The Active และติดตามชมรายการ Hack Thailand 2575 กับ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย ในวันที่ 29 และ 30 เม.ย. 66 เวลา 22.05 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือชมสดผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/live  และชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/HackThailand2575

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active