‘เหนือตะวัน’ Fest ติดปีก ‘แบรนด์ชาติพันธุ์’

สินค้าชาติพันธุ์มีอะไรดี ? อย่างน้อยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ กิจกรรม ‘แอ่วกาดชาติพันธุ์ เหนือตะวันเฟส’ ที่ จ.เชียงใหม่ ก็ได้ตอกย้ำให้เห็นศักยภาพของชุมชนชาติพันธุ์ จากภูเขา ถึงทะเล ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าชาติพันธุ์ กว่า 30 ร้าน โดยกลุ่มเหนือตะวัน รวมกับภาคีเครือข่ายฯ เปิดพื้นที่เชื่อมต่อให้ผู้บริโภคคนเมือง ได้ซื้อหาสินค้าคุณภาพ อย่างรู้ที่มาที่ไป

ไม่เพียงรู้จักต้นทุนวัฒนธรรม วิถีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการจัดการดูแลทรัพยากรของพวกเขา แต่งานนี้ยังเป็นเหมือนพื้นที่กลาง ผ่านเวที Sandbox ยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ เดินหน้า ‘หลักสูตรพัฒนา ยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์’ เปิดตลาดใหม่ ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักมากขึ้น

The Active รวบรวมบรรยากาศ เรื่องราวความน่าสนใจของสินค้าจากชุมชนชาติพันธุ์ ย้ำว่าแค่บางส่วนเท่านั้น ที่งัดออกมาวางขาย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค พร้อมชวนมองโอกาสแห่งอนาคต ที่ทุกฝ่ายช่วยกันติดปีก ด้วยความหวังส่งแบรนด์ชาติพันธุ์ บินสูงติดลมบน


‘โกโก้ดอยวาวี’ ของอร่อยจากชุมชนลาหู่ ส่งถึงผู้บริโภค
.
‘ข้าวปุก’ หรือ ข้าวเหนียวปั้น แล้วนำไปย่างร้อน ๆ จิ้มกับโกโก้ ที่ปลูกในชุมชน เชิญชวนให้ผู้คนที่มาร่วมงานแอ่วกาดชาติพันธุ์ฯ ได้ลิ้มลองความอร่อย พร้อมทั้งพูดคุยถึงที่มาของโกโก้ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
.
‘อรอนงค์ พรทิพย์วรกุล’ ชาวลาหู่ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เล่าถึงที่มาที่ไป ว่า ข้าวปุก เป็นอาหารดั้งเดิม เมื่อโกโก้ที่ตั้งใจปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ออกผลผลิต จึงลองแปรรูป และนำข้าวปุกมาจิ้มกับโกโก้ให้เด็ก ๆ ได้กิน เด็ก ๆ ชอบกันมาก จึงคิดว่าผู้บริโภคก็น่าจะชอบเหมือนกัน เลยนำมาขาย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก
.
ยิ่งถ้าหากมีหลักสูตรยกระดับพัฒนาแบรนด์ชาติพันธุ์ น่าจะเป็นทั้งความหวัง และ โอกาส ยกระดับความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ของตนเอง และคนในชุมชนด้วย
‘โกโก้ดอยวาวี’ ของอร่อยจากชุมชนลาหู่ ส่งถึงผู้บริโภค
.
‘ข้าวปุก’ หรือ ข้าวเหนียวปั้น แล้วนำไปย่างร้อน ๆ จิ้มกับโกโก้ ที่ปลูกในชุมชน เชิญชวนให้ผู้คนที่มาร่วมงานแอ่วกาดชาติพันธุ์ฯ ได้ลิ้มลองความอร่อย พร้อมทั้งพูดคุยถึงที่มาของโกโก้ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
.
‘อรอนงค์ พรทิพย์วรกุล’ ชาวลาหู่ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เล่าถึงที่มาที่ไป ว่า ข้าวปุก เป็นอาหารดั้งเดิม เมื่อโกโก้ที่ตั้งใจปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ออกผลผลิต จึงลองแปรรูป และนำข้าวปุกมาจิ้มกับโกโก้ให้เด็ก ๆ ได้กิน เด็ก ๆ ชอบกันมาก จึงคิดว่าผู้บริโภคก็น่าจะชอบเหมือนกัน เลยนำมาขาย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก
.
ยิ่งถ้าหากมีหลักสูตรยกระดับพัฒนาแบรนด์ชาติพันธุ์ น่าจะเป็นทั้งความหวัง และ โอกาส ยกระดับความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ของตนเอง และคนในชุมชนด้วย
‘โกโก้ดอยวาวี’ ของอร่อยจากชุมชนลาหู่ ส่งถึงผู้บริโภค
.
‘ข้าวปุก’ หรือ ข้าวเหนียวปั้น แล้วนำไปย่างร้อน ๆ จิ้มกับโกโก้ ที่ปลูกในชุมชน เชิญชวนให้ผู้คนที่มาร่วมงานแอ่วกาดชาติพันธุ์ฯ ได้ลิ้มลองความอร่อย พร้อมทั้งพูดคุยถึงที่มาของโกโก้ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
.
‘อรอนงค์ พรทิพย์วรกุล’ ชาวลาหู่ จากดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เล่าถึงที่มาที่ไป ว่า ข้าวปุก เป็นอาหารดั้งเดิม เมื่อโกโก้ที่ตั้งใจปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ออกผลผลิต จึงลองแปรรูป และนำข้าวปุกมาจิ้มกับโกโก้ให้เด็ก ๆ ได้กิน เด็ก ๆ ชอบกันมาก จึงคิดว่าผู้บริโภคก็น่าจะชอบเหมือนกัน เลยนำมาขาย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก
.
ยิ่งถ้าหากมีหลักสูตรยกระดับพัฒนาแบรนด์ชาติพันธุ์ น่าจะเป็นทั้งความหวัง และ โอกาส ยกระดับความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ของตนเอง และคนในชุมชนด้วย
'สมุนไพรกะเหรี่ยงแช่เท้า' ของดีจากภูมิปัญญาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
เดินแอ่วกาดฯ กันเพลิน ๆ รู้สึกเหนื่อยขึ้นมา ก็ได้ยินเสียงเรียกท้าให้ลอง แช่เท้าแก้เมื่อยด้วยสมุนไพร โดยมีกะละมังใบใหญ่ใส่น้ำอุ่น พร้อมด้วยกลิ่นหอมสมุนไพรช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นตัวดึงดูดให้ผู้ที่สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Che su mo ที่แปลว่า “เสื้อของแม่” จากชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
‘อำพร ไพรพนาสัมพันธ์’ ชาวบ้านห้วยอีค่าง เล่าใหฟังว่า สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ล้วนมีสรรพคุณช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยผ่อนคลาย ลดอาหารปวดเท้าจากการเดิน หรือยืนนาน ๆ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้รักษาสุขภาพส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และสมุนไพรเหล่านี้ก็เก็บมาจากป่าผู้หญิง ซึ่งเป็นป่าชุมชน ที่เป็นแหล่งปัจจัยสำคัญในชีวิตของผู้หญิงจะเข้าไปเก็บหามาใช้ประโยชน์เพื่อคนในครอบครัว นอกจากสมุนไพรแล้ว ที่นี่เป็นทั้งแหล่งอาหารตามฤดูกาล เปลือกไม้นำมาย้อมผ้า ทอผ้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
.
ในเวลานี้ผลผลิตจากการจัดการป่า นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแช่เท้า กำลังได้รับความนิยม ทั้งจากลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ อย่าง คนไต้หวัน สั่งออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง 
.
งานนี้จึงเป็นโอกาส ให้ได้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการ ไปจนถึงการบริหารจัดการการขาย การตลาดให้เป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความมั่นคงในรายได้ของชุมชน
'สมุนไพรกะเหรี่ยงแช่เท้า' ของดีจากภูมิปัญญาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
เดินแอ่วกาดฯ กันเพลิน รู้สึกเหนื่อยขึ้นมา ก็ได้ยินเสียงเรียกท้าให้ลอง แช่เท้าแก้เมื่อยด้วยสมุนไพร โดยมีกะละมังใบใหญ่ใส่น้ำอุ่น พร้อมด้วยกลิ่นหอมสมุนไพรช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นตัวดึงดูดให้ผู้ที่สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Che su mo ที่แปลว่า “เสื้อของแม่” จากชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
‘อำพร ไพรพนาสัมพันธ์’ ชาวบ้านห้วยอีค่าง เล่าใหฟังว่า สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ล้วนมีสรรพคุณช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยผ่อนคลาย ลดอาหารปวดเท้าจากการเดิน หรือยืนนาน ๆ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้รักษาสุขภาพส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และสมุนไพรเหล่านี้ก็เก็บมาจากป่าผู้หญิง ซึ่งเป็นป่าชุมชน ที่เป็นแหล่งปัจจัยสำคัญในชีวิตของผู้หญิงจะเข้าไปเก็บหามาใช้ประโยชน์เพื่อคนในครอบครัว นอกจากสมุนไพรแล้ว ที่นี่เป็นทั้งแหล่งอาหารตามฤดูกาล เปลือกไม้นำมาย้อมผ้า ทอผ้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
.
ในเวลานี้ผลผลิตจากการจัดการป่า นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแช่เท้า กำลังได้รับความนิยม ทั้งจากลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ อย่าง คนไต้หวัน สั่งออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง 
.
งานนี้จึงเป็นโอกาส ให้ได้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการ ไปจนถึงการบริหารจัดการการขาย การตลาดให้เป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความมั่นคงในรายได้ของชุมชน
'สมุนไพรกะเหรี่ยงแช่เท้า' ของดีจากภูมิปัญญาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
เดินแอ่วกาดฯ กันเพลิน รู้สึกเหนื่อยขึ้นมา ก็ได้ยินเสียงเรียกท้าให้ลอง แช่เท้าแก้เมื่อยด้วยสมุนไพร โดยมีกะละมังใบใหญ่ใส่น้ำอุ่น พร้อมด้วยกลิ่นหอมสมุนไพรช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นตัวดึงดูดให้ผู้ที่สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Che su mo ที่แปลว่า “เสื้อของแม่” จากชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง จ.เชียงใหม่ 
.
‘อำพร ไพรพนาสัมพันธ์’ ชาวบ้านห้วยอีค่าง เล่าใหฟังว่า สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ล้วนมีสรรพคุณช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยผ่อนคลาย ลดอาหารปวดเท้าจากการเดิน หรือยืนนาน ๆ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้รักษาสุขภาพส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และสมุนไพรเหล่านี้ก็เก็บมาจากป่าผู้หญิง ซึ่งเป็นป่าชุมชน ที่เป็นแหล่งปัจจัยสำคัญในชีวิตของผู้หญิงจะเข้าไปเก็บหามาใช้ประโยชน์เพื่อคนในครอบครัว นอกจากสมุนไพรแล้ว ที่นี่เป็นทั้งแหล่งอาหารตามฤดูกาล เปลือกไม้นำมาย้อมผ้า ทอผ้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
.
ในเวลานี้ผลผลิตจากการจัดการป่า นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแช่เท้า กำลังได้รับความนิยม ทั้งจากลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ อย่าง คนไต้หวัน สั่งออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง 
.
งานนี้จึงเป็นโอกาส ให้ได้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการ ไปจนถึงการบริหารจัดการการขาย การตลาดให้เป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความมั่นคงในรายได้ของชุมชน
‘กกไตหย่า’ ของแรร์ไอเทม หนึ่งเดียวในไทย 
.
เสื่อหลายขนาด และข้าวของเครื่องใช้ที่สานจาก ‘กกไตหย่า’ ที่มีแค่เพียงชุมชนชาติพันธุ์ ใน ต.แม่ไร่ อ.แม่จันทร์ จ.เชียงราย ถือเป็นของดีหายากจากกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า จนกลายเป็นอีกจุดน่าสนใจภายในงานฯ 
.
‘อัญชลี อินต๊ะวงค์’ ตัวแทนกลุ่มแปรรูปเส้นกกไตหย่า มองถึงโอกาส และความหวังที่หลายภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนา ยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์จากลวดลายดั้งเดิมที่ทำอยู่ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย หรือปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ความต้องการคนเมือง และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
‘กกไตหย่า’ ของแรร์ไอเทม หนึ่งเดียวในไทย 
.
เสื่อหลายขนาด และข้าวของเครื่องใช้ที่สานจาก ‘กกไตหย่า’ ที่มีแค่เพียงชุมชนชาติพันธุ์ ใน ต.แม่ไร่ อ.แม่จันทร์ จ.เชียงราย ถือเป็นของดีหายากจากกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า จนกลายเป็นอีกจุดน่าสนใจภายในงานฯ 
.
‘อัญชลี อินต๊ะวงค์’ ตัวแทนกลุ่มแปรรูปเส้นกกไตหย่า มองถึงโอกาส และความหวังที่หลายภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนา ยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์จากลวดลายดั้งเดิมที่ทำอยู่ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย หรือปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ความต้องการคนเมือง และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
‘ต้นกล้าตองก๊อ’ คนรุ่นใหม่ปกาเกอะญอ กับความหวังความมั่นคงของชุมชน 
.
กลิ่นหอมของกาแฟดริป  เชิญชวนให้ผู้คนที่เดินภายในงานฯ แวะเข้ามาชิมและอุดหนุนกาแฟสด ของกลุ่ม Lolapo บ้านห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง จ.เชียงราย 
.
ระหว่างรอกาแฟ ‘กิตติพันธ์ กอแก้ว’ เยาวชนชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยตองก๊อ ก็เปิดบทสนทนา ชวนคอกาแฟเรียนรู้ความเป็นมาแบรนด์กาแฟของชุมชน การที่พวกเขาหยิบเอากาแฟมาเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของชุมชน เพราะกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกคู่กับป่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังอยู่ในกระแสความต้องการของคนเมือง นอกจากนี้ของดีจากชุมชนห้วยตองก๊อ ยังมีทั้งน้ำผึ้ง ผ้าทอ ไปจนถึงการท่องเที่ยวชุมชน 
.
lolapo ในความหมาย คือ ลูกหลานตองก๊อ กล้าตองก๊อ ซึ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชนตั้งใจอยากกลับบ้าน เพื่อสร้างรายได้ที่ดี จะได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนด้วย 
.
การที่หลายฝ่ายพูดคุยกัน ต่อยอดหลักสูตร ยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์ จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรู้ด้านการทำตลาดให้ตอบโจทย์ Demarn-Supply
‘ต้นกล้าตองก๊อ’ คนรุ่นใหม่ปกาเกอะญอ กับความหวังความมั่นคงของชุมชน 
.
กลิ่นหอมของกาแฟดริป  เชิญชวนให้ผู้คนที่เดินภายในงานฯ แวะเข้ามาชิมและอุดหนุนกาแฟสด ของกลุ่ม Lolapo บ้านห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง จ.เชียงราย 
.
ระหว่างรอกาแฟ ‘กิตติพันธ์ กอแก้ว’ เยาวชนชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยตองก๊อ ก็เปิดบทสนทนา ชวนคอกาแฟเรียนรู้ความเป็นมาแบรนด์กาแฟของชุมชน การที่พวกเขาหยิบเอากาแฟมาเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของชุมชน เพราะกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกคู่กับป่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังอยู่ในกระแสความต้องการของคนเมือง นอกจากนี้ของดีจากชุมชนห้วยตองก๊อ ยังมีทั้งน้ำผึ้ง ผ้าทอ ไปจนถึงการท่องเที่ยวชุมชน 
.
lolapo ในความหมาย คือ ลูกหลานตองก๊อ กล้าตองก๊อ ซึ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชนตั้งใจอยากกลับบ้าน เพื่อสร้างรายได้ที่ดี จะได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนด้วย 
.
การที่หลายฝ่ายพูดคุยกัน ต่อยอดหลักสูตร ยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์ จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรู้ด้านการทำตลาดให้ตอบโจทย์ Demarn-Supply
ส่งความสดชื่น เพิ่มพื้นที่ป่า จากใจปกาเกอะญอผืนป่าตะวันตก
.
‘น้ำมะปราง’ สร้างความสดชื่น ดับกระหายในวันอากาศร้อน ๆ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในงานฯ 
.
‘สุวิทย์ สังขวทัญญู’ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลผลิตตำบลไล่โว่ จ.กาญจนบุรี ประทับใจและขอบคุณที่มีผู้คนสนใจและยอมรับสินค้าของพวกเขา ซึ่งถือเป็นความพยายามแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล แม้มีไม่มาก แต่ก็พร้อมผลิตออกมาให้มีคุณภาพ มีมูลค่ามากที่สุด ให้คนที่ซื้อไปแล้วเกิดความประทับใจ นอกจากน้ำมะปราง ยังมีไซรัปมะปราง หน้าทุเรียนก็จะมีทุเรียนกวน เป็นต้น
.
หลักสูตรยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นโอกาสต่อชุมชน โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ์ การตลาด การสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ วิถีคนอยู่กับป่า โดยการสร้างมูลค่าของผลผลิตที่ได้ให้เกิดความยั่งยืน
ส่งความสดชื่น เพิ่มพื้นที่ป่า จากใจปกาเกอะญอผืนป่าตะวันตก
.
‘น้ำมะปราง’ สร้างความสดชื่น ดับกระหายในวันอากาศร้อน ๆ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในงานฯ 
.
‘สุวิทย์ สังขวทัญญู’ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลผลิตตำบลไล่โว่ จ.กาญจนบุรี ประทับใจและขอบคุณที่มีผู้คนสนใจและยอมรับสินค้าของพวกเขา ซึ่งถือเป็นความพยายามแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล แม้มีไม่มาก แต่ก็พร้อมผลิตออกมาให้มีคุณภาพ มีมูลค่ามากที่สุด ให้คนที่ซื้อไปแล้วเกิดความประทับใจ นอกจากน้ำมะปราง ยังมีไซรัปมะปราง หน้าทุเรียนก็จะมีทุเรียนกวน เป็นต้น
.
หลักสูตรยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นโอกาสต่อชุมชน โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ์ การตลาด การสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ วิถีคนอยู่กับป่า โดยการสร้างมูลค่าของผลผลิตที่ได้ให้เกิดความยั่งยืน
‘ถักทอ’ กะเหรี่ยง - ละเวือะ สู่ลวดลายใหม่เพื่อลูกค้า
.
ความแปลกใหม่ของลายผ้าทอ ที่ประยุกต์ผสมผสาน ระหว่างลายผ้าของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กับ ละเวือะ หรือ ลัวะ  ทำให้ผ้าทอของกลุ่มกะเหรี่ยงดอยยาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจจากลูกค้าไม่ขาดสาย 
.
‘ดวงใจ กิติกาศ’ คาดหวังโอกาส ความรู้ใหม่ ๆ กับการเตรียมเดินหน้าหลักสูตรยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ เพราะจะทำให้รู้ว่า จะไปถึงเป้าหมายได้ขนาดไหน เพราะที่ผ่านมาทำกันตามวิถีชาวบ้าน ตามมีตามเกิด แต่ถ้ามีหลักสูตรพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รูปแบบอื่น ๆ จะได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
‘ถักทอ’ กะเหรี่ยง - ละเวือะ สู่ลวดลายใหม่เพื่อลูกค้า
.
ความแปลกใหม่ของลายผ้าทอ ที่ประยุกต์ผสมผสาน ระหว่างลายผ้าของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กับ ละเวือะ หรือ ลัวะ  ทำให้ผ้าทอของกลุ่มกะเหรี่ยงดอยยาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจจากลูกค้าไม่ขาดสาย 
.
‘ดวงใจ กิติกาศ’ คาดหวังโอกาส ความรู้ใหม่ ๆ กับการเตรียมเดินหน้าหลักสูตรยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ เพราะจะทำให้รู้ว่า จะไปถึงเป้าหมายได้ขนาดไหน เพราะที่ผ่านมาทำกันตามวิถีชาวบ้าน ตามมีตามเกิด แต่ถ้ามีหลักสูตรพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รูปแบบอื่น ๆ จะได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
‘ถักทอ’ กะเหรี่ยง - ละเวือะ สู่ลวดลายใหม่เพื่อลูกค้า
.
ความแปลกใหม่ของลายผ้าทอ ที่ประยุกต์ผสมผสาน ระหว่างลายผ้าของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กับ ละเวือะ หรือ ลัวะ  ทำให้ผ้าทอของกลุ่มกะเหรี่ยงดอยยาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจจากลูกค้าไม่ขาดสาย 
.
‘ดวงใจ กิติกาศ’ คาดหวังโอกาส ความรู้ใหม่ ๆ กับการเตรียมเดินหน้าหลักสูตรยกระดับสินค้าชาติพันธุ์ เพราะจะทำให้รู้ว่า จะไปถึงเป้าหมายได้ขนาดไหน เพราะที่ผ่านมาทำกันตามวิถีชาวบ้าน ตามมีตามเกิด แต่ถ้ามีหลักสูตรพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รูปแบบอื่น ๆ จะได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
ของดี มีคุณภาพ จากท้องทะเล
.
อาหารทะเลแปรรูป ที่ขนกันมาจากชุมชนทับปลา จ.พังงา รวมทั้ง เกาะจำ จ.กระบี่ ผลิตและขายโดยชาวเล แท้ ๆ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพอาหาร แถมการันตีด้วยเรื่องราว ที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งของทะเลสด ๆ ตามฤดูกาล โดยใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ไม่ทำลายล้าง พร้อมทั้งองค์ความรู้การดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลน เป็นอย่างดี 
.
ชาวเลรวมกลุ่มวิสาหกิจกันไม่นาน สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จัก และยอมรับ แต่ยังถือเป็นน้องใหม่ในตลาด ที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ทั้งการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำตลาด และนวัตกรรมเพื่อทำให้อาหารสดใหม่ พวกเขาจึงคาดหวังที่จะได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรเพื่อยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์
ของดี มีคุณภาพ จากท้องทะเล
.
อาหารทะเลแปรรูป ที่ขนกันมาจากชุมชนทับปลา จ.พังงา รวมทั้ง เกาะจำ จ.กระบี่ ผลิตและขายโดยชาวเล แท้ ๆ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพอาหาร แถมการันตีด้วยเรื่องราว ที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งของทะเลสด ๆ ตามฤดูกาล โดยใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ไม่ทำลายล้าง พร้อมทั้งองค์ความรู้การดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลน เป็นอย่างดี 
.
ชาวเลรวมกลุ่มวิสาหกิจกันไม่นาน สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จัก และยอมรับ แต่ยังถือเป็นน้องใหม่ในตลาด ที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ทั้งการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำตลาด และนวัตกรรมเพื่อทำให้อาหารสดใหม่ พวกเขาจึงคาดหวังที่จะได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรเพื่อยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์
ของดี มีคุณภาพ จากท้องทะเล
.
อาหารทะเลแปรรูป ที่ขนกันมาจากชุมชนทับปลา จ.พังงา รวมทั้ง เกาะจำ จ.กระบี่ ผลิตและขายโดยชาวเล แท้ ๆ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพอาหาร แถมการันตีด้วยเรื่องราว ที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งของทะเลสด ๆ ตามฤดูกาล โดยใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ไม่ทำลายล้าง พร้อมทั้งองค์ความรู้การดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลน เป็นอย่างดี 
.
ชาวเลรวมกลุ่มวิสาหกิจกันไม่นาน สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จัก และยอมรับ แต่ยังถือเป็นน้องใหม่ในตลาด ที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ทั้งการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำตลาด และนวัตกรรมเพื่อทำให้อาหารสดใหม่ พวกเขาจึงคาดหวังที่จะได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรเพื่อยกระดับแบรนด์ชาติพันธุ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

ศุภเชฐ ศรีจันทร์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

อภิวรรณ หวังเจริญไพศาล