จังหวะ… จะนะ

เช้าวันหนึ่ง หน้าหาดสวนกง ในอำเภอจะนะ พระอาทิตย์ทำหน้าที่สาดแสงเป็นปกติ และจังหวะชีวิตก็เริ่มต้นขึ้น...ทะเล "จะนะ" ในจังหวัดสงขลา ที่ผู้คนอาจไม่ได้รู้จักที่นี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่นี่ถูกรู้จักในฐานะพื้นที่ที่ถูกยื้อยุด ว่าทิศทางการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน...เราชวนมาผ่อนคลายจากข้อถกเถียงเหล่านั้น แล้วใช้ความรื่นรมย์ชมภาพถ่าย ในช่วงเวลาที่จังหวะชีวิตของชาวจะนะเริ่มต้นขึ้น
ก้าวเดินของ เด็ก ๆ ที่ทะเลจะนะ กับซากเรือเก่า แม้ผุพัง แต่ก็ยังซ่อมได้

ก้าวเดินของ เด็ก ๆ ที่ทะเลจะนะ กับซากเรือเก่า แม้ผุพัง แต่ก็ยังซ่อมได้

จังหวะเวลาสุดท้ายของพระจันทร์ ก่อนพระอาทิตย์จะรับหน้าที่ต่อ

จังหวะเวลาสุดท้ายของพระจันทร์ ก่อนพระอาทิตย์จะรับหน้าที่ต่อ

แสงแรกของพระอาทิตย์ พร้อมกับชีวิตผู้คน... เริ่มต้นที่เดิมในวันใหม่

แสงแรกของพระอาทิตย์ พร้อมกับชีวิตผู้คน... เริ่มต้นที่เดิมในวันใหม่

หาสุขได้ที่ชายทะเลหน้าบ้าน หาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา

หาสุขได้ที่ชายทะเลหน้าบ้าน หาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา

รอยยิ้ม... ทำให้เชือกป่านเส้นยาวที่ชายหาดบ้านสวนกง ทะเลจะนะ ดูเหมือนกำลังถูกชักเย่อ?

รอยยิ้ม... ทำให้เชือกป่านเส้นยาวที่ชายหาดบ้านสวนกง ทะเลจะนะ ดูเหมือนกำลังถูกชักเย่อ?

เชือกลากเรือ กลายเป็นอุปกรณ์สันทนาการของชาวบ้านที่ชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา

เชือกลากเรือ กลายเป็นอุปกรณ์สันทนาการของชาวบ้านที่ชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา

ผู้หญิงและเด็กพากันออกมารับคนในครอบครัวหลังจากออกทะเลมาทั้งคืน

ผู้หญิงและเด็กพากันออกมารับคนในครอบครัวหลังจากออกทะเลมาทั้งคืน

"กุ้งแชบ๊วย" ตัวใหญ่ ๆ สด ๆ จากทะเลจะนะ

"กุ้งแชบ๊วย" ตัวใหญ่ ๆ สด ๆ จากทะเลจะนะ

"กุ้งแชบ๊วย" เพิ่งจับได้สด ๆ จากทะเลจะนะ

"กุ้งแชบ๊วย" เพิ่งจับได้สด ๆ จากทะเลจะนะ

Author

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง