จังหวะ… จะนะ

เช้าวันหนึ่ง หน้าหาดสวนกง ในอำเภอจะนะ พระอาทิตย์ทำหน้าที่สาดแสงเป็นปกติ และจังหวะชีวิตก็เริ่มต้นขึ้น...ทะเล "จะนะ" ในจังหวัดสงขลา ที่ผู้คนอาจไม่ได้รู้จักที่นี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่นี่ถูกรู้จักในฐานะพื้นที่ที่ถูกยื้อยุด ว่าทิศทางการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน...เราชวนมาผ่อนคลายจากข้อถกเถียงเหล่านั้น แล้วใช้ความรื่นรมย์ชมภาพถ่าย ในช่วงเวลาที่จังหวะชีวิตของชาวจะนะเริ่มต้นขึ้น
ก้าวเดินของ เด็ก ๆ ที่ทะเลจะนะ กับซากเรือเก่า แม้ผุพัง แต่ก็ยังซ่อมได้
จังหวะเวลาสุดท้ายของพระจันทร์ ก่อนพระอาทิตย์จะรับหน้าที่ต่อ
แสงแรกของพระอาทิตย์ พร้อมกับชีวิตผู้คน... เริ่มต้นที่เดิมในวันใหม่
หาสุขได้ที่ชายทะเลหน้าบ้าน หาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา
รอยยิ้ม... ทำให้เชือกป่านเส้นยาวที่ชายหาดบ้านสวนกง ทะเลจะนะ ดูเหมือนกำลังถูกชักเย่อ?
เชือกลากเรือ กลายเป็นอุปกรณ์สันทนาการของชาวบ้านที่ชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา
ผู้หญิงและเด็กพากันออกมารับคนในครอบครัวหลังจากออกทะเลมาทั้งคืน
"กุ้งแชบ๊วย" ตัวใหญ่ ๆ สด ๆ จากทะเลจะนะ
"กุ้งแชบ๊วย" เพิ่งจับได้สด ๆ จากทะเลจะนะ

Author

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง