เสนอต่อยอดดึงคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ปัญหาเมือง

กิจกรรมที่อยากชวนดู คือ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา หรือ แก้ปัญหาเมืองให้น่าอยู่มากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

แนวทางของ กทม. ก็คือการ เปิดรับสตาร์ทอัพมาออกไอเดีย แฮกโจทย์ยาก ๆ ปัญหาของเมือง ซึ่งก็มีคนสนใจส่งผลงานเข้ามานับร้อยทีม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้